top of page

VÅRA FÖRELÄSARE

Anna-Brita.jpg

Anna-Brita Krakenberger är ordförande för såväl Svenska C G Jungstiftelsen som för Jungvännerna i Stockholm. Privat är Anna-Brita arkitekt och har även ett starkt intresse för jungiansk psykologi. Anna-Brita öppnar seminariet och ger oss en kort inblick i Svenska C G Jungstiftelsens historia.

Jakob Lusensky Jungian Psychoanalyst_webp.webp

Jakob Lusensky är certifierad jungiansk psykoanalytiker och har utbildats i Zürich och arbetar i sin privata praktik i Berlin. - Mitt arbete syftar till att hjälpa människor att hitta syftet och återställa meningen i sina liv, säger Jakob. Han är specialiserad på att arbeta igenom förlust, existentiella kriser, trauman och svåra livsövergångar och då arbetar han med drömmar, aktiv fantasi, kreativitet, lek och aktivt lyssnande, som en del av den terapeutiska processen.
Symtom som panikattacker, ångest, tvångshandlingar och psykosomatiska problem är, från en psykoanalytisk lins, inte alltid något som bara ska tas bort genom behandling. Snarare kan de också förstås som tecken med ett visst budskap; tecken som kräver en förändring i hur man lever sitt liv, menar Jakob.


Läs mer om Jakob på: www.psychoanalystinberlin.com


foto gunilla.jpeg

Gunilla Midbøe är socionom, legitimerad psykoterapeut från Lunds universitet, handledare och jungiansk analytiker med examen vid ISAP Zürich år 2007. Gunilla driver en egen mottagning i Arvika i västra Värmland. 2017 publicerades Gunillas bok "The Elliptical Dialogue", där hon beskriver hur drömmar kan vara en källa till ett inre helande. 
- Den jungianska analytiska psykologin fördjupar människosynen fundamentalt genom att ta in det omedvetna och det okända som avgörande dynamiska rörelser i människans individuation, menar Gunilla.

Gunilla kommer också att leda drömmatrixerna på förmiddagarna tillsammans med Agnieszka.

Läs mer om Gunilla här: www.gunillamidboe.se

Foto Suzanne.jpg

Suzanne Gieser är leg psykoterapeut, handledare och fil.dr. med en avhandling om samarbetet mellan CG Jung och W. Pauli. Suzanne arbetar även som utbildare och föreläsare, skribent och redaktör. Hon har arbetat med forskning och utbildning i många år med ämnen som främst rör psykologins och psykoterapins historia, dess teorier och metoder. Suzannes stora intresse är att förstå och främja kreativa miljöer och hjälpa människor, individuellt och i grupp att frigöra sina möjligheter. Suzannes bakgrund är som doktor i idé- och vetenskapshistoria vid Uppsala universitet (Sverige). Suzanne har fokuserat på psykologins, filosofins och den nya fysikens historia och idéer.

Läs mer om Suzanne på: www.gieser.se

Foto Torbjörn.jpg

Thorbjörn Carlsten (f. 1965) har magister-examen i religionsvetenskap och teologi från universitetet och är även examinerad  folkhögskollärare. Thorbjörn är initiativtagare och grundare av Kuanyin Mandala School of Zen och är idag dess direktor och abbot (mandalācharya).
Thorbjörn blev vigd till zenmunk (shukke tokudo 出家得度) den 29 mars 1989 av Roland Rech Yuno-rōshi i samfundet Association Zen Internationale grundat av zenmästaren Taisen Deshimaru-rōshi. Thorbjörn blev auktoriserad till lärare i maj 2016 i Order S:t Uriel av Evert Sundien Zǐyún-rōshi (1944-2020).

Läs mer här: www.kuanyinmandala.se

Foto Agnieszka_edited.jpg

Agnieszka Tarwid Löfström är  legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Agnieszka har i början på 2000-talet genomgått utbildning till Jungiansk analytiker vid The Research and Training Centre for Depth Psychology according to CG Jung and Marie-Louise von Franz i Zürich. Agnieszka arbetar sedan drygt 20 år som psykoterapeut och sedemera även som Jungiansk analytiker på den privata mottagningen Psykoterapitjänst AB i Lund. Agnieszka har godkänts som läroanalytiker vid CG Jung Institutet i Zürich.
Tillsammans med Gunilla Midbøe kommer Agnieszka att hålla i förmiddagarnas drömmatrixer.

Maria MM.jpg

Maria Meyer Martins är moderator för konferensen. Hon har arbetat som ledare i olika former under hela sitt mer än 30-åriga yrkesliv och är bland annat diplomerad psykosyntescoach från Psykosyntesinstitutet i Göteborg. C G Jung har alltid intresserat mig och det är med stor tacksamhet jag tar mig an rollerna som såväl moderator för seminariet som ordförande för C G Jungföreningen i Göteborg.

bottom of page